Μπίκος Γεώργιος του Νικολάου

Μπίκος Γεώργιος του Νικολάου

Πρόσθετες Πληροφορίες

Ιδιότητα: Δικηγόρος LLM

Τηλ.: 210 7248839, 210 7212058

Κιν.: 698 3758329

e-mail: va@valaw.gr

Εκπαίδευση:

 

LLM ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Βαθμός Άριστα)

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας : Το δικαίωμα στην Αξιοπρέπεια μέσα από την Ελληνική και Ξένη Νομολογία

LLM Δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βαθμός Λίαν Καλώς)

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας : Το διασυνοριακό έγκλημα στην ενωσιακή έννομη τάξη

Πτυχίο Νομικής – Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό Λίαν Καλώς

Ειδίκευση:

Αστικό Δίκαιο αδικοπρακτική ευθύνη, εμπράγματες αγωγές, μισθωτικές διαφορές, εργατικές διαφορές, οικογενειακό, κληρονομικό

Δημόσιο Δίκαιο : ενδικοφανείς προσφυγές, ενστάσεις ενώπιον διοικητικών αρχών, ανακοπές ΚΕΔΕ, αστική ευθύνη δημοσίου, προσφυγές άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, Δημόσιες Συμβάσεις, ανακοπές κατά κατασχετήριων εκθέσεων, προσφυγές κατά πράξεων επιβολής προστίμου

Γλώσσες:

Αγγλικά

Γερμανικά

Σεμινάρια - Συνέδρια

  • «Τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κρίση»
  • «Διάλογοι Δημοσίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου»
  • «Παράνομα αποδεικτικά μέσα στην ποινική δίκη»
  • «Ο νέος κώδικας πολιτικής δικονομίας και η επίδραση στη δικαιοσύνη και την οικονομία»
  • Η κατάσταση της συνταγματικής επιστήμης σήμερα, Επιστημονική Ημερίδα ομίλου Αριστόβουλου Μάνεση
  • Ο νέος Ποινικός Κώδικας – Η νέα Ποινική Δικονομία. Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button