Σπύρος Ρουμελιώτης

ΣΠΥΡΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

Ιδιότητα : Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, LL.M. Δημόσιο δίκαιο – Δίκαιο Περιβάλλοντος

Τηλ : 210 7248 839210 7212 058 

Email : lawfirm2@valaw.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών: LL.M. Δημόσιο Δίκαιο, Ειδίκευση: Δίκαιο Περιβάλλοντος

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Κλιματική νομοθεσία και πολιτική  σε Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Περιφερειακό (Νότια Ευρώπη) επίπεδο»

– Πτυχίο Νομικής, Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Περιβαλλοντικό δίκαιο, Πολεοδομικό δίκαιο, Συνταγματικό Δίκαιο, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Έλεγχοι τίτλων ιδιοκτησίας – Ακίνητα, Δίκαιο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, Εμπορικό δίκαιο

ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

«Από τη Διακήρυξη της Στοκχόλμης στη Νομική Αθηνών: Συμβάλλοντας στο Δίκαιο Περιβάλλοντος»(2022), «Ενεργειακές, γεωπολιτικές και κλιματικές κρίσεις: πως θα επιτευχθεί η Ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία»(2022), «Το Αθλητικό Δίκαιο στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή έννομη τάξη»(2020), «Structured dialogue for Refugees Crisis»(2019), «Η συμμόρφωση της Διοίκησης με τις δικαστικές αποφάσεις»(2018)

 

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button