Δίκαιο Περιβάλλοντος

Η ραγδαία ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων του ανθρώπου έλαβε χώρα εις βάρος κυρίως του φυσικού περιβάλλοντος. Έτσι γεννήθηκε η ανάγκη της προστασίας του περιβάλλοντος από τη δριμεία επέλευση της ανθρώπινης δραστηριότητας. Γι’ αυτόν τον λόγο τόσο σε εθνικό και ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο θεσπίσθηκαν κανόνες δικαίου προς προστασία του περιβαλλοντικού αγαθού, με σκοπό την επίτευξη μίας βιώσιμης οικιστικής ανάπτυξης (ν. 2508/1997 και ν. 4280/2014).

Το περιβάλλον είναι μία πολυσύνθετη έννοια, η οποία περιλαμβάνει έννοιες όπως το φυσικό περιβάλλον και τα στοιχεία που το απαρτίζουν (έδαφος, νερό, ατμόσφαιρα, δάση, αιγιαλός, υδατικά και χερσαία οικοσυστήματα εν γένει), το ανθρωπογενές περιβάλλον και ειδικότερα γεωργικές εκμεταλλεύσεις, βιομηχανικό περιβάλλον, περιοχές εξόρυξης, τεχνητές λίμνες και δομημένο περιβάλλον, το πολιτιστικό περιβάλλον, ήτοι η πολιτιστική κληρονομιά από τους αρχαιοτάτους χρόνους έως σήμερα.

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει νομική υποστήριξη σε ζητήματα, τα οποία άπτονται:

 • Στη διαδικασία χωροθέτησης διάφορων παραγωγικών δραστηριοτήτων
 • Στη διαδικασία εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων παραγωγικών δραστηριοτήτων (Βιομηχανικές, κατασκευαστικές, λατομικές κλπ).
 • Στην ακύρωση αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας δραστηριοτήτων λόγω μη τήρησης των όρων περί προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Στην προστασία της προσωπικότητας απ΄΄ο την προσβολή του περιβάλλοντος (αγωγή περί προσβολής της προσωπικότητας, ασφαλιστικά μέτρα κοκ).
 • Στην κύρωση των Δασικών Χαρτών/Δασολογίου και προβολή αντιρρήσεων πριν από την κύρωσή τους.
 • Στον χαρακτηρισμό εκτάσεως ως δασικής και στην δυνατότητα εννόμου προστασίας με προβολή ενστάσεων ενώπιον των Επιτροπών Δασικών Αμφισβητήσεων.
 • Στην προστασία της ιδιοκτησίας από τους περιορισμούς που τίθενται κατά την εφαρμογή του νόμου περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής μας κληρονομιάς (ν. 3028/2002).
 • Προστασία των ρεμάτων.
 • Εφαρμογή του γειτονικού δικαίου (ήτοι έννομη προστασία για ενοχλήσεις από θορύβους, μουσική, καπνούς και αιθάλης, θερμότητας, δονήσεως ή άλλων παρόμοιων ενεργειών, οι οποίες προέρχονται από γειτονικό ακίνητο).

Για Επικοινωνία μαζί μας

Καλέστε μας στα τηλέφωνα 210-7248839 ή 697-4067853.

ven@valaw.gr
alex@valaw.gr
x

  Φόρμα Ενδιαφέροντος

  Call Now Button