Δημόσιο Δίκαιο

Πάντοτε το πρόσωπο, είτε ως φυσικό πρόσωπο (ιδιώτης), είτε ως νομικό πρόσωπο (οργανωμένη επιχείρηση) βρίσκεται αντιμέτωπο με το Κράτος.

Η πάλη ανάμεσα στο Κράτος και στον διοικούμενο αποβαίνει άνιση, εις βάρος του τελευταίου, στην περίπτωση κατά την οποία αυτός δεν απευθυνθεί σε δικηγόρο προκειμένου να προστατεύσει τα θεμελιώδη δικαιώματά του έναντι των αυθαιρεσιών της Διοικήσεως.

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει νομικές υπηρεσίες και λύσεις σε ζητήματα που ανακύπτουν σε όλο το φάσμα των σχέσεων του πολίτη με το Κράτος, όπως ενδεικτικά:

 • Επιβολή προστίμων (λ.χ. περιβαλλοντικά πρόστιμα, πρόστιμα Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης, πρόστιμα αυθαιρέτου κατασκευής κοκ).
 • Αδειοδότηση επιχειρήσεων (λ.χ. φαρμακεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, μπαρ, καφετέριες, εστιατόρια, περίπτερα κοκ).
 • Μίσθωση λατομικών περιοχών.
 • Αποζημίωση από πράξεις, παραλείψεις και υλικές ενέργειες των οργάνων του Κράτους.
 • Κοινωνικοασφαλιστικά θέματα, όπως λ.χ. Ακύρωση πράξεων Επιβολής Εισφορών λόγω μη αναγραφή του ασφαλισμένου στους αντίστοιχους πίνακες, απονομή συντάξεων και κοκ.
 • Αιτήσεις για την επιστροφή ποσών, τα οποία αχρεωστήτως καταβάλει ο πολίτης στο Κράτος (λ.χ. αίτηση υποθηκοφύλακα προς το Υπουργείο Οικονομικών για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων δικαιωμάτων υπερ. του Δημοσίου).
 • Παροχή νομικών συμβουλών για την ορθή διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων ενώπιον της Διοικήσεως.

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει νομικές υπηρεσίες και κατά το στάδιο πριν από την προσφυγή στη δικαιοσύνη αλλά και κατά το στάδιο της έννομης προστασίας ενώπιον των δικαστηρίων (ελληνικών αλλά και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστήριού των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου).

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

  Φόρμα Ενδιαφέροντος

  Call Now Button