Διορισμός πραγματογνώμονα σε δίκη για την προσβολή εφεύρεσης

Το δικαστήριο μπορεί να διορίσει δικαστικό πραγματογνώμονα για την επίλυση τεχνικών ζητημάτων σε δίκη προσβολής εφεύρεσης (Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 3695/2009)

Η παραπάνω απόφαση διέταξε την προσκόμιση πραγματογνωμοσύνης για την απόδειξης πραγματικών περιστατικών επί δίκης σχετικά με δικαιώματα ευρεσιτεχνίας. Αποδεικνύεται στη δικαστική πρακτική ότι καθοριστική συνδρομή στην αποδεικτική διαδικασία επί τέτοιων δικών παρέχεται από την προσκόμιση πραγματογνωμοσύνης κατά την έννοια των άρθρων 368επ. ΚΠολΔ.

Οι εκθέσεις των προσώπων κατά την έννοια των άρθρων 368επ. ΚΠολΔ δεν αποτελούν ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο, αλλά έγγραφα απόδειξης. Το δικαστήριο διατάσσει την προσκόμιση πραγματογνωμοσύνης κατά το άρθρο 270 παρ. 4 ΚΠολΔ με προφορική ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της δίκης, που καταχωρείται στα πρακτικά. Σε διαφορετική περίπτωση, μετά τη συζήτηση της υπόθεσης δυνατή είναι η έκδοση μη οριστικής απόφασης από το δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 254 ΚΠολΔ (ή και σύμφωνα με το άρθρο 307 ΚΠολΔ) που θα διατάσσει την προσκόμιση πραγματογνωμοσύνης προς απόδειξης συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 387 ΚΠολΔ ο δικαστής δε δεσμεύεται ως προς την τελική του κρίση από το περιεχόμενο της πραγματογνωμοσύνης, ενώ κατά το άρθρο 390 ΚΠολΔ οι διάδικοι μπορούν να προσκομίσουν και γνωμοδοτήσεις άλλων προσώπων, δηλαδή αντίθετες γνωμοδοτήσεις.

 Μάλιστα ως προς το παραπάνω η γερμανική νομολογία υπογραμμίζει ότι ο πραγματογνώμονας δεν υποκαθιστά τον δικαστή. Δεν ερμηνεύει αυτός την εφευρετική ιδέα ούτε υπογραμμίζει αν υπάρχει προσβολή ή όχι. Η πραγματογνωμοσύνη-τεχνική έκθεση έχει μόνο το ρόλο να παράσχει τεχνική πληροφόρηση και διευκρίνιση του τι είναι η εφευρετική ιδέα και πώς προσβάλλεται από τον τεχνικό κανόνα του τρίτου.

Ωστόσο, χωρίς τη σχετική υπόδειξη από το δικαστή, οι διάδικοι μπορούν κατά την έννοια του άρθρου 390 ΚΠολΔ να προσκομίσουν ήδη με τις προτάσεις τους (ή το σημείωμά τους) γνωμοδοτήσεις τεχνικού ή και νομικού περιεχομένου. Σκοπός είναι η ανάδειξη εκείνων των νομικών ζητημάτων που καθορίζουν την έκβαση της δίκης ή η ορθότερη υπαγωγή των πραγματικών (τεχνικών) περιστατικών στις διατάξεις. Και αυτά τα αποδεικτικά μέσα αξιολογούνται ελεύθερα από το δικαστή.

Για περισσότερα ζητήματα σχετικά με την προστασία εφεύρεσης κάντε κλικ εδώ και εδώ

Για ζητήματα αποζημίωσης κάντε κλικ εδώ και εδώ

Για ζητήματα ακυρότητας ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας κάντε κλικ εδώ

Για περισσότερα ζητήματα σχετικά με την άμυνα του εναγομένου που κατηγορείται για αντιγραφή εφεύρεσης κάντε κλικ εδώ

Περισσότερα σχετικά άρθρα

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button