Νομοθεσία

Με την διάταξη του άρ. 5 του ν 5092/2024, ο οποίος τιτλοφορείται «Όροι αξιοποίησης δημόσια περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές»
Δείτε περισσότερα
Εξαγορά ακινήτων που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου (ν. 5024/2023)
Δείτε περισσότερα
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 57, 59, 914, 932 του ΑΚ προκύπτει ότι σε περίπτωση παράνομης προσβολής της προσωπικότητας γεννάται αξίωση προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης.
Δείτε περισσότερα
Το νέο δίκαιο των σημάτων προβλέπεται στα άρθρα του Ν. 4679/2020 (προηγουμένως ήταν ο Ν. 4072/2012). Η κατάθεση, η προστασία, η εκμετάλλευση, η χρήση, η διαγραφή, η μεταβίβαση εμπορικού σήματος και άλλα νομικά ζητήματα αποτελούν υποθέσεις που αναλαμβάνει...
Δείτε περισσότερα
Η ΙΚΕ είναι η νέα εταιρεία ως μέσο εμπορικής δραστηριότητας που συνδυάζει τα θετικά στοιχεία της προσωπικής εταιρείας (ΟΕ, ΕΕ) αλλά και λειτουργικά στοιχεία μιας ΕΠΕ (Νόμος 4072/2012 άρθρα 43-115)
Δείτε περισσότερα

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Επικοινωνήστε μαζί μας

    x

      Φόρμα Ενδιαφέροντος

      Call Now Button