Επικαιρότητα

Προθεσμία ταμειακής βεβαίωσης (εν στενή εννοία βεβαίωσης) απαιτήσεων του
Ελληνικού Δημοσίου – Τριετής αποσβεστική προθεσμία για την ταμειακή βεβαίωση των
απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου.

Με τη διάταξη του άρθρου 136 του ν. 4270/2014 περί Δημοσίου Λογιστικού ορίζεται ότι: «1. Χρηματική απαίτηση του Δημοσίου δεν παραγράφεται πριν να βεβαιωθεί πράγματι προς είσπραξη ως δημόσιο έσοδο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή το αρμόδιο Τελωνείο ...

Δυσφήμηση και δικαιώματα προσώπου που έχει θιγεί

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 57, 59, 914, 932 του ΑΚ προκύπτει ότι σε περίπτωση παράνομης προσβολής της προσωπικότητας γεννάται αξίωση προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης.

Αυτόματο Ανασταλτικό Αποτέλεσμα

Προνόμια υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου – Αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα (α) της προθεσμίας για την άσκηση και (β) της άσκησης της αιτήσεως αναιρέσεως. AΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 28/2022 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Προσύμφωνο ή MOU (Memorandum of Understanding) ή Σύμβαση Πλαίσιο και άλλα είδη συμφωνιών

Τα επιχειρηματικά σχέδια κοινής δράσης συχνά ξεκινούν με κάποιο συμφωνητικό ως προσχέδιο της οριστικής συμφωνίας. Ομοίως η επίλυση επιχειρηματικών διαφορών σε αρκετές περιπτώσεις επιλύονται με διαπραγματεύσεις και με προδιαμόρφωση των βασικών πλαισίων συμφωνίας. Σε άλλες περιπτώσεις οι επιχειρηματίες...
1 2 3 21

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button