Δικαστικές Αποφάσεις

Σε υπόθεση που χειρίστηκε με επιτυχία το γραφείο μας, το Εφετείο Αθηνών έθεσε τις προϋποθέσεις εντός των οποίων προστατεύεται ένα προϊόν, όταν είναι ανταγωνιστικό και ανταγωνιστές του κατασκευαστή του το αντιγράφουν κατά αθέμιτο και παράνομο τρόπο.
Δείτε περισσότερα
Σε υπόθεση που χειρίστηκε το γραφείο μας με θετική έκβαση για τον πελάτη μας, το Εφετείο Αθηνών κατέγραψε τις προϋποθέσεις για την χορήγηση ενός έγκυρου διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
Δείτε περισσότερα
Υπόθεση που έχει χειριστεί το γραφείο μας, οδήγησε σε μείωση των καταβολών-δόσεων που έπρεπε να καταβάλλει η οφειλέτρια προς τις τράπεζες.
Δείτε περισσότερα
Λύση εταιρείας ή αποκλεισμός εταίρου – οι δύο επιλογές που παρέχει ο νόμος Η δικηγορική μας εταιρεία είχε την ακόλουθη επιτυχία με αποδοχή της αίτησης αποκλεισμού του εταίρου που ζήτησε τη λύση της εταιρείας.
Δείτε περισσότερα
Οι διοικητικές πράξεις που αποσκοπούν στην ρύθμιση του τρόπου ασκήσεως του δικαιώματος της διαφημίσεως όσο και οι πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων για τοποθέτηση αυθαίρετης διαφημιστικής πινακίδας ή επιγραφής εκδίδονται βάσει των ειδικών διατάξεων του ν. 2946/2001 περί υπαιθρίου...
Δείτε περισσότερα
1 2 3 14

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button