Ευθύνη των διοικούντων την ΕΠΕ για χρέη προς το Δημόσιο

Ευθύνη των διοικούντων την ΕΠΕ για χρέη προς το Δημόσιο

Η διοίκηση της ΕΠΕ διενεργεί πράξεις στο όνομα και για λογαριασμό της ΕΠΕ, συνεπώς δεν ευθύνεται για τα χρέη της εταιρείας, όμως υπάρχει σχετική εξαίρεση για τα χρέη προς το Δημόσιο. Η εξαίρεση όμως υπόκειται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις ειδικά μετά την τελευταία τροποποίηση του νόμου με αποτέλεσμα πλέον οι εκπρόσωποι της εταιρείας να μπορούν να απαλλαγούν και να μην ευθύνονται για τα χρέη της εταιρείας.

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 2695/2012

Ο διαχειριστής μιας ΕΠΕ ως διοικών αυτήν, δεν ευθύνεται για τα χρέη της εταιρείας προς ιδιώτες και εταιρείες, καθώς ευθύνεται μόνο η εταιρεία με την περιουσία της. Ωστόσο, η νομική αντιμετώπιση είναι διαφορετική και χρήζει προσοχής όταν πρόκειται για χρέη της ΕΠΕ προς το Δημόσιο (φόροι, τέλη κλπ.). Ο διαχειριστής ευθύνεται μαζί με την εταιρεία για τους φόρους όπως π.χ. ο ΦΠΑ. Δηλαδή η διοίκηση της ΕΠΕ και η εταιρεία ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την ΕΠΕ και με την ατομική τους περιουσία. Αυτό ισχύει ακόμα και κατά τον χρόνο κήρυξης της πτώχευσης ή γενικά διάλυσης της εταιρείας. Τα πρόσωπα αυτά δεν αποκτούν ιδία φορολογική υποχρέωση και δεν νομιμοποιούνται να ασκήσουν προσφυγή κατά της καταλογιστικής πράξης. Ωστόσο, υπάρχει νομική προστασία και αυτή είναι η άσκηση ανακοπής κατά της διαδικασίας εκτέλεσης.

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Contact Us

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button