Ευτυχία Γεωργακοπούλου

Ευτυχία Γεωργακοπούλου

Additional information

Job Title: LLM in Public Law - LLM in European Law

Tel: 210 7248839, 210 7212058

e-mail: lawyer@valaw.gr

Eκπαίδευση

– LL.M. Πολιτικής Δικονομίας από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (βαθμός: 8,20).

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Η ανακοπή κατά των πράξεων της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης» (βαθμός 9).

– Πτυχίο Νομικής από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (βαθμός: 8,27).

– Πτυχίο Πολιτικής επιστήμης και ιστορίας από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών (βαθμός 8).

Specialization

Αστικό δίκαιο (ουσιαστικό και δικονομικό), Ειδικές Διαδικασίες, Εκουσία Δικαιοδοσία, Αναγκαστική Εκτέλεση, Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων, Διαταγές Πληρωμής, Έλεγχοι τίτλων ιδιοκτησίας – Ακίνητα.

Languages 

English

Γαλλικά

German

Φοίτηση στο εξωτερικό – Σεμινάρια – Μελέτες

  • Φοιτήτρια Erasmus στο Πανεπιστήμιο της Τουλούζης (Institut d’ études politiques de Toulouse).
  • Εργασίες: α) «Οι νέοι πραγματικοί ισχυρισμοί στην κατ’ έφεση δίκη κατά το άρθρο 527 του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας», β) «Η ανάκληση των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων και της εκούσιας δικαιοδοσίας κατά τα άρθρα 696 και 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας», γ) «Ο θεσμός του Επιμελητή Ανηλίκων», δ) «Προσημείωση υποθήκης και συντηρητική κατάσχεση με διαταγή πληρωμής ή οριστική απόφαση», ε) «Η συμφωνία παρεκτάσεως της διεθνούς δικαιοδοσίας κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τους Κανονισμούς 44/2001 και 1215/2012»,στ) «Το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια- το άρθρο 5 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα δικαιώματα του ανθρώπου», ζ) «Η ανατροπή της κατασχέσεως κατά το άρθρο 1019 ΚπολΔ», η) «Η αναστολή εκτέλεσης μετά τον ν.4842/2021», θ) «Το διαχρονικό δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης».
  • Δημοσίευση άρθρου στο Νομικό Βήμα (4/2022) με τίτλο «Προσημείωση Υποθήκης και συντηρητική κατάσχεση με οριστική απόφαση κατά το άρθρ. 724 ΚπολΔ».
  • Τακτική συμμετοχή στις ημερίδες της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button