Βασιλική Τόλια

Βασιλική Τόλια

Πρόσθετες Πληροφορίες

Ιδιότητα: Δικηγόρος LLM Πολιτικής Δικονομίας

Τηλ.: 210 7248839, 210 7212058

Κιν.: 698 0965877

e-mail: lawyer@valaw.gr

Eκπαίδευση

– LL.M. Πολιτικής Δικονομίας (βαθμός: λίαν καλώς) τμήματος Νομικής Αθηνών.

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Τα δικονομικά ζητήματα του κληρονομητηρίου (με αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο του Καν. 650/2012)».

– Πτυχίο Νομικής- τμήματος Νομικής Αθηνών (βαθμός: 8/10).

Ειδίκευση

Αστικό δίκαιο, Ειδικές Διαδικασίες, Εκουσία Δικαιοδοσία, Αναγκαστική Εκτέλεση (και σε επιχειρήσεις), Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων, Διαταγές Πληρωμής, Διοικητικό Δίκαιο.

Γλώσσες 

Αγγλικά

Γαλλικά

Φοίτηση στο εξωτερικό – Σεμινάρια – Μελέτες

  • Φοιτήτρια Erasmus στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης του Βελγίου, στο τμήμα Droit et criminalité.
  • Εργασίες: α) Η μεταρρυθμιστική αγωγή του α. 334 ΚΠολΔ, β) Η διεθνής εκκρεμοδικία κατά τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 44/2001 και 1215/2012, γ) Η αναγκαστική κατάσχεση σε επιχείρηση, δ) Η καταχρηστική προθεσμία της αναψηλάφησης, ε) Το δεδικασμένο και η εκτελεστότητα κατά ενός νομικού προσώπου και των μελών αυτού, στ) Ασφαλιστικών Μέτρα του α. 724 ΚΠολΔ και ζ) Κατάσχεση εις χείρας τρίτου. Όροι και προϋποθέσεις.
  • Τακτική συμμετοχή στις ημερίδες της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων.
  • Σεμινάριο της e-themis για το GDPR
  • Παρακολούθηση σεμιναρίων της Νομικής Βιβλιοθήκης, της e-themis και της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για τον νέο πτωχευτικό κώδικα (ν. 4738/2020).

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button