• Δικηγορική Εταιρία - Βενιέρης Αλεξανδροπούλου

  Law Office - Venieris & Alexandropoulou

 • Δικηγορική Εταιρία - Βενιέρης Αλεξανδροπούλου

  Law Office - Venieris & Alexandropoulou

 • Δικηγορική Εταιρία - Βενιέρης Αλεξανδροπούλου

  Law Office - Venieris & Alexandropoulou

 • Δικηγορική Εταιρία - Βενιέρης Αλεξανδροπούλου

  Law Office - Venieris & Alexandropoulou

 • Δικηγορική Εταιρία - Βενιέρης Αλεξανδροπούλου

  Law Office - Venieris & Alexandropoulou

Law Office
Venieris & Alexandropoulou

Legal services by  lawyers specialized in the field of corporate law, intellectual law and administrative law

The associates of our law firm provide comprehensive legal services throughout the whole territory of Greece. We provide legal services with specialization in corporate law, intellectual/industrial law and administrative law. Though our lawyers are able to cover a very broad spectrum of legal services for every legal issue. Our aim is to help our clients identify their legal problems and solve some of their most complex business issues. For that reason we determine the customers’ actual needs and emphasise on professional and stable relationship with the customer.

The main fields of our activity are those of Corporate law, Intellectual Property and Industrial Law (trademarks, patents, copyright, unfair competition), Banking and Finance law, Contractual law (commercial agency, franchising, lease contracts, license contracts), Bankruptcy law, Administrative and Public law.

PUBLICATIONS