Αποκλεισμός εταίρου από λήψη απόφασης της εταιρείας όταν αυτή τον αφορά – το παράδειγμα της ΕΠΕ

Αποκλεισμός εταίρου από λήψη απόφασης της εταιρείας όταν αυτή τον αφορά – το παράδειγμα της ΕΠΕ

Σε μια εταιρεία μπορεί να πρέπει να ληφθεί μία απόφαση (π.χ. σύμβαση ή έγερση αγωγής) και αυτή η απόφαση να αφορά κάποιον εταίρο της εταιρείας. Υπάρχουν αρκετές διατάξεις στο δίκαιο (ΑΚ 66, Ν. 4548/2018 άρθρα 99επ. κλπ) που ρυθμίζουν το ζήτημα. Στην παρούσα ανάλυση θα γίνει αναφορά στο παράδειγμα της ΕΠΕ και του άρθρου 14 Ν. 3190/1955.

Κατά τα άρθρα 12 παρ. 2 και 14 Ν. 3190/1955, σε περίπτωση σύγκρουσης των συμφερόντων του εταίρου με την εταιρεία, αποκλείεται το δικαίωμα ψήφου του. Ο αποκλεισμός του εταίρου από την ΓΣ των εταίρων προβλέπεται καθώς «η υφιστάμενη σύγκρουση των συμφερόντων του εταίρου με το συμφέρον της εταιρείας μπορεί να τον αποστερήσει από την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στη συνέλευση των εταίρων» (Μάρκου, Το δίκαιο της ΕΠΕ σ. 220).

Ο αποκλεισμός επιβάλλεται από «τον εταιρικό σκοπό και την υποχρέωση πίστης του εταίρου προς την εταιρεία και τους άλλους εταίρους της» (Μάρκου, όπ. σ. 220).

Λόγος αποκλεισμού είναι «είτε η σύγκρουση του ατομικού συμφέροντος του εταίρου με το συμφέρον της εταιρείας, είτε η επιταγή της γενικής νομικής αρχής ότι κανένας δε μπορεί να είναι δικαστής στον εαυτό του» (Μάρκου, όπ. σ. 221).

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται «όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για την καθ οιονδήποτε τρόπο έναρξη ή περάτωση του δικαστικού αγώνα, ο οποίος στρέφεται εναντίον του εταίρου» (Μάρκου, Το δίκαιο της ΕΠΕ σ. 238  και Περάκης, Δίκαιο ΕΠΕ σ. 242 ). 

Ο αποκλειόμενος εταίρος δεν συνυπολογίζεται στον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας (Ν. Ρόκας, Εταιρείες, σ. 537 ΜΠρΑθ 5834/1991 ΝΟΜΟΣ, Δέλλιος, σε Γεωργιάδη, Σύντομη Ερμηνεία ΑΚ, άρθρο 66 αρ. 5, βλ. και ΕφΑθ 1425/1986 ΕΕμπΔ 1987 σ. 241 που θεωρεί άκυρη την απόφαση στης οποίας την απαρτία και πλειοψηφία υπολογίζονται και η εξαιρετέα ψήφος).

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Περισσότερα σχετικά άρθρα

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button