Δικαστικές Αποφάσεις

Οι διοικητικές πράξεις που αποσκοπούν στην ρύθμιση του τρόπου ασκήσεως του δικαιώματος της διαφημίσεως όσο και οι πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων για τοποθέτηση αυθαίρετης διαφημιστικής πινακίδας ή επιγραφής εκδίδονται βάσει των ειδικών διατάξεων του ν. 2946/2001 περί υπαιθρίου...
Δείτε περισσότερα
Νέα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας εξουδετερώνει τις πρωτοβουλίες των Δήμων να προβαίνουν οι ίδιοι σε τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου με σκοπό να ικανοποιήσουν συμφέροντα ιδιωτών, προς τακτοποίηση αυθαιρέτων και εξασφάλιση πολεοδομημένης γης.
Δείτε περισσότερα
ΣτΕ Ολ. 1829/2023: Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα η διάταξη του άρθρου 70 παρ. 1 ΚΔΔ για άσκηση δεύτερης προσφυγής όταν η πρώτη έχει απορριφθεί για τυπικό λόγο. Τέτοιο τυπικό λόγο συνιστά και η αοριστία του δικογράφου της προσφυγής.
Δείτε περισσότερα
Συγκεκριμένα για τον αποκλεισμό εταίρου από την ΙΚΕ, κατά το άρθρο 93 Ν 4072/2012 κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της ΙΚΕ ή να ζητήσει τον αποκλεισμό άλλου εταίρου από αυτήν με δικαστική απόφαση, κατόπιν αίτησής του προς το...
Δείτε περισσότερα
1 2 3 13

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button