Αναρμοδιότητα Δήμων να προβαίνουν σε τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου – Παρανομία Διοίκησης να κινήσει τη διαδικασία τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου κατόπιν αιτήματος ιδιωτών, για ικανοποίηση ιδιωτικών συμφερόντων.

Αναρμοδιότητα Δήμων να προβαίνουν σε τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου – Παρανομία Διοίκησης να κινήσει τη διαδικασία τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου κατόπιν αιτήματος ιδιωτών, για ικανοποίηση ιδιωτικών συμφερόντων.

Νέα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας εξουδετερώνει τις πρωτοβουλίες των Δήμων να προβαίνουν οι ίδιοι σε τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου με σκοπό να ικανοποιήσουν συμφέροντα ιδιωτών, προς τακτοποίηση αυθαιρέτων και εξασφάλιση πολεοδομημένης γης.

Βασικά σημεία απόφασης ΣτΕ 1747/2023 για την αναρμοδιότητα των Δήμων να προβαίνουν οι ίδιοι σε τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου

Συγκεκριμένα η απόφαση του ΣτΕ 1747/2023, Πρόεδρος Μ. Γκορτζολίδου, Εισηγητής Δημήτρης Πυργάκης επισημαίνει στα βασικά σημεία της ότι:

  1. «Δεν υφίσταται νόμιμη υποχρέωση της Διοίκησης να κινήσει τη διαδικασία τροποποιήσεως ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου, ύστερα από σχετικό αίτημα ιδιωτών»
  2. «Η παράλειψη οργάνων της Διοίκησης να ικανοποιήσουν αίτημα ιδιωτών περί τροποποιήσεως ρυμοτομικού σχεδίου δεν συνιστά παράλειψη οφειλομένης ενεργείας.
  3. «Πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες κατά τον νόμο εντάσσονται στη διαδικασία τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου, συνιστούν απλές γνωμοδοτήσεις, οι οποίες στερούνται εκτελεστότητας, και, συνεπώς προσβάλλονται απαραδέκτως».
  4. «Οι πράξεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής συνιστούν απλές εισηγήσεις που εντάσσονται στη διαδικασία τροποποίησης του σχεδίου πόλεως και δεν έχουν εκτελεστό χαρακτήρα, εφόσον δεν επάγονται αυτοτελείς έννομες συνέπειες στο πεδίο των πολεοδομικών ρυθμίσεων».
  5. «Οι διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας δεν παρέχουν αρμοδιότητα στους δήμους να προβαίνουν στην τροποποίηση των σχεδίων πόλεως, τέτοια δε αρμοδιότητα δεν προβλέπεται ούτε από τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ούτε από κάποια άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας».

Πηγή:

https://ecopress.gr/ste-ston-pago-oi-apofaseis-ton-dimon/?fbclid=IwAR1kcp5HzYNlLZLQ7wzGj w3OtPlZFcKRBeMY5qEsbL2vklGwKwKwoeWjS1Q

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button