Χρησικτησία επί ακινήτου – ειδικά αν αυτό αφορά σε κοινό ακίνητο (άτυπη διανομή)

Χρησικτησία επί ακινήτου – ειδικά αν αυτό αφορά σε κοινό ακίνητο (άτυπη διανομή)

Η χρησικτησία είναι μία σχετικώς απλή έννοια:  η χρησικτησία είναι ένας τρόπος να αποκτήσει κανείς την κυριότητα ενός κινητού ή ακίνητου περιουσιακού στοιχείου χωρίς να το έχει αγοράσει ή να του το έχουν μεταβιβάσει μέσω συμβολαιογραφικού εγγράφου. Το χρησιμοποιεί ως ιδιοκτήτης για είκοσι χρόνια και καθίσταται κύριος του ακινήτου αυτού, ακόμα και αν δεν έχουν γίνει συμβόλαια μεταβίβασης ή δωρεάς. Τα είκοσι χρόνια υπολογίζονται μόνο με την δική του χρήση ως ιδιοκτήτης ή μπορεί να προσθέσει-προσμετρήσει και τα έτη χρήσης του προσώπου που ο ίδιος διαδέχεται στην χρήση (π.χ. 15 έτη χρήσης ο πατέρας του και άλλα 5 έτη χρήσης ο υιός, αποκτά ο υιός λόγω εικοσαετίας την ιδιοκτησία του ακινήτου).

Στην παρούσα ανάλυση αντιμετωπίζουμε το θέμα του αν: η χρησικτησία μπορεί να προκύψει και σε ποσοστό ιδιοκτησίας επί του ακινήτου με πολλούς συνιδιοκτήτες. 

Η έκτακτη χρησικτησία (1045 ΑΚ) σημαίνει κτήση κυριότητας “πρωτοτύπως”, δηλαδή χωρίς αυτός που αποκτά την ιδιοκτησία να την αποκτά από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Από τις διατάξεις των άρθρων 787, 974, 980, 981, 982, 984, 994 και 1113 του ΑΚ προκύπτει ότι ο εξ αδιαιρέτου συγκύριος ακινήτου λογίζεται, ότι κατέχει το κοινό πράγμα επ` ονόματι και των λοιπών συγκυρίων και επομένως δεν μπορεί να αντιτάξει κατ` αυτών κτητική ή αποσβεστική παραγραφή, προτού καταστήσει σ’ αυτούς γνωστή την απόφαση του να νέμεται στο εξής ποσοστό μεγαλύτερο από τη μερίδα του ή ολόκληρο το κοινό πράγμα αποκλειστικώς για δικό του λογαριασμό (ΑΠ 1431/2010, ΑΠ 2238/2014 θα προσκομισθούν όλες).
Η ίδια νομολογία ορίζει ότι «Τέτοια, όμως, γνωστοποίηση δεν απαιτείται στην περίπτωση που οι συγκύριοι προβαίνουν σε άτυπη διανομή του κοινού ακινήτου, αφού έκτοτε καθένας από αυτούς με γνώση των λοιπών νέμεται αποκλειστικώς για τον εαυτό του το περιελθόν σ’ αυτόν με την άτυπη διανομή μέρος του ακίνητο» (ΑΠ 211/2010, ΑΠ 1431/2010, ΑΠ 337/2019 θα προσκομισθούν όλες, βλ. και ΟλΑΠ 485/1982, ΑΠ 610/2012, ΑΠ 784/2012, ΑΠ 1421/2011 Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ).

Συνεπώς στην παραπάνω περίπτωση η χρησικτησία οδηγεί σε άτυπη διανομή του κοινού ακινήτου των πολλών συνιδιοκτητών.

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button