Δίκαιο Βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Υπηρεσιακή ή εξαρτημένη εφεύρεση. Η νομολογία δεν έχει εξειδικεύσει την έννοια της υπηρεσιακής εφεύρεσης. Στην παραπάνω απόφαση ΑΠ 367/2005 κρίθηκε ως προϋπόθεση της υπηρεσιακής εφεύρεσης, πως με τον εργαζόμενο-εφευρέτη καταρτίστηκε «σύμβαση με αντικείμενο την εφευρετική απασχόλησή του».
Read More
Ο Άρειος Πάγος έχει οριοθετήσει βάσει όσων επιτάσσει ο νόμος, τις προϋποθέσεις για να αναγνωριστεί κάποιος ως εφευρέτης.
Read More
Υπάρχει προσβολή του δικαιώματος στο σήμα μιας επιχείρησης, η οποία προσβολή έγκειται, αφενός μεν, στην εισαγωγή και διάθεση από άλλη εταιρεία προϊόντων με το εν λόγω σήμα, τα οποία είχαν διατεθεί για πρώτη φορά σε κυκλοφορία από την δικαιούχο επιχείρηση σε χώρα εκτός της ΕΕ, και αφετέρου στο γεγονός ότι άλλη εταιρεία παρείχε στους πελάτες...
Read More
Υπάρχουν συγκεκριμενες προϋποθέσεις για την προστασία του κατόχου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Έχει αυτός δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση προσβολής της εφεύρεσης (εφευρετικής ιδέας) αλλά και παύσης της προσβολής
Read More
Το δικαστήριο ακυρώνει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αν δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος περί ορθής περιγραφής της εφεύρεσης (ΠΠρΑθ 6949/2009)
Read More
Το δικαστήριο μπορεί σύμφωνα με το Ν. 1733/1987 να υπολογίσει πλασματικά το ύψος της αποζημίωσης που δικαιούται ο δικαιούχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας λόγω προσβολής των δικαιωμάτων του στην εφεύρεση απο τρίτο πρόσωπο (Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 541/2010)
Read More
Το δικαστήριο μπορεί να διορίσει δικαστικό πραγματογνώμονα για την επίλυση τεχνικών ζητημάτων σε δίκη προσβολής εφεύρεσης (Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 3695/2009)
Read More
Η Απόφαση Αρείου 545/1996 διευκρινίζει τις προϋποθέσεις απόκτησης δικαιώματος σε ευρεσιτεχνία. Αντίστοιχα η απόφαση του Αρείου Πάγου 367/2005 θέτει τις προϋποθέσεις προστασίας μιας μικρής εφεύρεσης, δηλαδή τεχνικού κανόνα που προστατεύεται με πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας.
Read More
Στην υπόθεση που έκρινε η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών το νομικό ζήτημα εστιάστηκε στην άμυνα του εναγομένου που κατηγορείται με την προσβολή δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας.
Read More
1 2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνο : 210 7248839 / 210 7212058

Email : ven@valaw.gr ή alex@valaw.gr

Σχετικά άρθρα

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button