Επικαιρότητα

Λύση εταιρείας ή αποκλεισμός εταίρου – οι δύο επιλογές που παρέχει ο νόμος

Λύση εταιρείας ή αποκλεισμός εταίρου – οι δύο επιλογές που παρέχει ο νόμος Η δικηγορική μας εταιρεία είχε την ακόλουθη επιτυχία με αποδοχή της αίτησης αποκλεισμού του εταίρου που ζήτησε τη λύση της εταιρείας.

ΣτΕ 1297/2022, 1298/2022: Ρύθμιση του τρόπου ασκήσεως του δικαιώματος της υπαιθρίου διαφημίσεως –Ειδικότερο καθεστώς που ρυθμίζει την υπαίθρια διαφήμιση στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας διατάξεις – Μη εφαρμογή των γενικών πολεοδομικών διατάξεων.

Οι διοικητικές πράξεις που αποσκοπούν στην ρύθμιση του τρόπου ασκήσεως του δικαιώματος της διαφημίσεως όσο και οι πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων για τοποθέτηση αυθαίρετης διαφημιστικής πινακίδας ή επιγραφής εκδίδονται βάσει των ειδικών διατάξεων του ν. 2946/2001 περί υπαιθρίου...

Δικαιώματα και υποχρεώσεις ενός εταίρου (σε μία εμπορική εταιρεία)

Δικαιώματα και υποχρεώσεις ενός εταίρου σε εμπορική εταιρία. Ο κάθε εταίρος που συμμετέχει σε μία εμπορική εταιρεία έχει συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα σχετίζονται με τα τρία είδη σχέσεων που αναπτύσσονται εντός της εταιρείας:...

Αναρμοδιότητα Δήμων να προβαίνουν σε τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου – Παρανομία Διοίκησης να κινήσει τη διαδικασία τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου κατόπιν αιτήματος ιδιωτών, για ικανοποίηση ιδιωτικών συμφερόντων.

Νέα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας εξουδετερώνει τις πρωτοβουλίες των Δήμων να προβαίνουν οι ίδιοι σε τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου με σκοπό να ικανοποιήσουν συμφέροντα ιδιωτών, προς τακτοποίηση αυθαιρέτων και εξασφάλιση πολεοδομημένης γης.

ΣτΕ Ολ. 1829/2023: Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα η διάταξη του άρθρου 70 παρ. 1 ΚΔΔ για άσκηση δεύτερης προσφυγής όταν η πρώτη έχει απορριφθεί για τυπικό λόγο. Τέτοιο τυπικό λόγο συνιστά και η αοριστία του δικογράφου της προσφυγής.

ΣτΕ Ολ. 1829/2023: Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα η διάταξη του άρθρου 70 παρ. 1 ΚΔΔ για άσκηση δεύτερης προσφυγής όταν η πρώτη έχει απορριφθεί για τυπικό λόγο. Τέτοιο τυπικό λόγο συνιστά και η αοριστία του δικογράφου της προσφυγής.

Αποκλεισμός εταίρου από την ΙΚΕ

Συγκεκριμένα για τον αποκλεισμό εταίρου από την ΙΚΕ, κατά το άρθρο 93 Ν 4072/2012 κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της ΙΚΕ ή να ζητήσει τον αποκλεισμό άλλου εταίρου από αυτήν με δικαστική απόφαση, κατόπιν αίτησής του προς το...
1 2 3 4 23

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button