Επικαιρότητα

Προστασία ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας

Συμπληρωματική εφαρμογή του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού (Ν. 146/1914) στην προστασία δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικου υποδείγματος χρησιμότητας (ΠΥΧ)

Η αποζημίωση πελατείας στην περίπτωση του εμπορικού διανομέα

Η νομολογία του Αρείου Πάγου και πλέον και ο νόμος, επιτρέπουν στον εμπορικό διανομέα να ζητήσει την αποζημίωση πελατείας που δικαιούται ο εμπορικός αντιπρόσωπος σε περίπτωση λύσης/καταγγελίας της σχέσης του με τον προμηθευτή του.

Διορισμός προσωρινής διοίκησης σε εταιρεία λόγω έλλειψης διαχειριστών-εκπροσώπων ή σύγκρουσης συμφερόντων

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι αυτή της εκούσιας δικαιοδοσίας με αίτηση ενώπιον του δικαστηρίου κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 69 ΑΚ (Μονομελές Πρωτοδικείο Λάρισας 105/2008). Η διαδικασία αυτή περί αντικατάστασης εκπροσώπων (διαχειριστών) μίας εταιρείας ακολουθείται και όταν υπάρχει σύγκρουση...

Ελαττωματικό προϊόν και προστασία καταναλωτή

Στην περίπτωση ελατττωματικού προϊόντος γεννώνται αξιώσεις του καταναλωτή και υπάρχει ευθύνη παραγωγού ελαττωματικού προϊόντος (Μονομελές Πρωτοδικείο Θηβών)

Αντικατάσταση εκκαθαριστών στην ανώνυμη εταιρεία

Υπάρχει δυνατότητα δικαστικής αντικατάστασης εκκαθαριστών ΑΕ που διόρισε η ΓΣ (σκέψεις με αφορμή την ΕφΠειρ 1068/2007)

Αμοιβαία κεφάλαια και ευθύνη εταιρείας διαχείρισης – προστασία επενδυτή

Παρατηρήσεις στην ΑΠ 924/2007(Έλεγχος απαλλακτικής ρήτρας υπέρ εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων)

Αφανής εταιρεία – σχέσεις εταίρων

Η αφανής εταιρεία είναι η εταιρεία στην οποία τα μέρη πρωτίστως συμφωνούν ότι α) ο ένας εκ των εταίρων - ο εμφανής- θα φαίνεται ως δραστηριοποιούμενος στις συναλλαγές και β) ο άλλος εταίρος - ο αφανής - δεν...
1 19 20 21 22 23

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button