Βενιέρης Αλεξανδροπούλου Δικηγορικό γραφείο

Δικηγορική Εταιρία

Νομικές Υπηρεσίες - Βενιέρης, Αλεξανδροπούλου

home image

Η Δικηγορική Εταιρεία μας με δίκτυο συνεργασίας σε όλην την Ελλάδα, παρέχει νομικές υπηρεσίες σε πελάτες ή και ακόμα και σε δικηγόρους που αναζητούν εξειδικευμένες νομικές γνώσεις. Πρωταρχικός σκοπός μας η εξακρίβωση του νομικού προβλήματος με τελικό αποτέλεσμα την παροχή νομικής βοήθειας στον πελάτη και απώτερο στόχο την διαμόρφωση σταθερών επαγγελματικών σχέσεων με αυτόν. Βασικό κριτήριο η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων του πελάτη.

Παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες στους τομείς:

  • Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία (προστασία σημάτων, εφευρέσεων, προστασία κατά αθέμιτου ανταγωνισμού), εμπορικό και βιομηχανικό απόρρητο, 
  •  Εταιρικό δίκαιο (άσκηση εταιρικών δικαιωμάτων, προσβολή αποφάσεων εταιρείας, προστασία μετόχων μειοψηφίας)
  •  Δίκαιο εξυγίανσης επιχειρήσεων και αντιμετώπιση υπερχρέωσης (άρθρο 99), τραπεζικό και χρηματοδοτικό δίκαιο
  • Δίκαιο εμπορικών συμβάσεων (εμπορική αντιπροσωπεία, εμπορική διανομή, franchising, leasing, μισθωτικές συμβάσεις), 
  • Διοικητικό και Δημόσιο δίκαιο (ελεγκτικό συνέδριο, δημόσιες συμβάσεις, υπόλογοι δημοσίου, πολεοδομία και ρυμοτομία, τελωνειακό δίκαιο, φορολογικό δίκαιο κ.α.).

 

Για επικοινωνία μαζί μας στείλτε email στο ven@valaw.gr και για ραντεβού επικοινωνήστε με 6974067853 ή 210 7248839

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

column 01

ΝΕΑ

column 03

 Πατριάρχου Ιωακείμ 58 Κολωνάκι, 10676 Αθήνα

 Τηλ.: 210 7248839, 210 7212058


speed badge footer

Κατασκευή Ιστοσελίδας - Design Solutions

Copyright © 2015 www.valaw.gr. All rights Reserved