• Δικηγορική Εταιρεία - Βενιέρης Αλεξανδροπούλου

  Δικηγορική Εταιρεία - Βενιέρης Αλεξανδροπούλου

 • Δικηγορική Εταιρεία - Βενιέρης Αλεξανδροπούλου

  Δικηγορική Εταιρεία - Βενιέρης Αλεξανδροπούλου

 • Δικηγορική Εταιρεία - Βενιέρης Αλεξανδροπούλου

  Δικηγορική Εταιρεία - Βενιέρης Αλεξανδροπούλου

 • Δικηγορική Εταιρεία - Βενιέρης Αλεξανδροπούλου

  Δικηγορική Εταιρεία - Βενιέρης Αλεξανδροπούλου

 • Δικηγορική Εταιρεία - Βενιέρης Αλεξανδροπούλου

  Δικηγορική Εταιρεία - Βενιέρης Αλεξανδροπούλου

Δικηγορική Εταιρία
Βενιέρης Αλεξανδροπούλου

Η Δικηγορική Εταιρεία μας με δίκτυο συνεργασίας σε όλην την Ελλάδα, παρέχει νομικές υπηρεσίες σε πελάτες ή και ακόμα και σε δικηγόρους που αναζητούν εξειδικευμένες νομικές γνώσεις. Πρωταρχικός σκοπός μας η εξακρίβωση του νομικού προβλήματος με τελικό αποτέλεσμα την παροχή νομικής βοήθειας στον πελάτη και απώτερο στόχο την διαμόρφωση σταθερών επαγγελματικών σχέσεων με αυτόν. Βασικό κριτήριο η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων του πελάτη.

 • Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία (προστασία σημάτων, εφευρέσεων, προστασία κατά αθέμιτου ανταγωνισμού), εμπορικό και βιομηχανικό απόρρητο,
 • Εταιρικό δίκαιο (άσκηση εταιρικών δικαιωμάτων, προσβολή αποφάσεων εταιρείας, προστασία μετόχων μειοψηφίας)
 • Δίκαιο εξυγίανσης επιχειρήσεων και αντιμετώπιση υπερχρέωσης (άρθρο 99), τραπεζικό και χρηματοδοτικό δίκαιο
 • Δίκαιο εμπορικών συμβάσεων (εμπορική αντιπροσωπεία, εμπορική διανομή, franchising, leasing, μισθωτικές συμβάσεις),
 • Διοικητικό και Δημόσιο δίκαιο (ελεγκτικό συνέδριο, δημόσιες συμβάσεις, υπόλογοι δημοσίου, πολεοδομία και ρυμοτομία, τελωνειακό δίκαιο, φορολογικό δίκαιο κ.α.).

Για επικοινωνία μαζί μας στείλτε email στο ven@valaw.gr και για ραντεβού επικοινωνήστε με 6974067853 ή 210 7248839

ΝΕΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ