Ελευθερία Καραμπάτου


photo

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Όνομα: Ελευθερία
  • Επώνυμο: Καραμπάτου
  • Ιδιότητα: Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, DEA (Master 2), LL.Μ. Εμπορικού Δικαίου
  • Τηλ.: 2107248839
  • Κιν.: 6972776930
  • e-mail: valaw@valaw.gr
Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, DEA (Master 2), LL.Μ. Εμπορικού Δικαίου

 

Εκπαίδευση

Κάτοχος του πτυχίου της Νομικής σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου «Δίκαιο των άυλων δημιουργιών»  (Πνευματική και Βιομηχανική ιδιοκτησία, Δίκαιο των νέων τεχνολογιών και Δίκαιο του Ιντερνετ, Master 2 «Créations Immaterielles», DEA) 

Διπλωματική Εργασία: «Κοινοτικοί τίτλοι της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και δικαστηριακή αρμοδιότητα»

Κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου «Εμπορικό Δίκαιο (δίκαιο των επιχειρήσεων) και Δίκαιο της
Οικονομίας» (Master 2 «Droit  des Affaires et de l’Economie», DEA)

Διπλωματική Εργασία: «Η κατανόηση των συγκεντρώσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (pools de brevets) από το δίκαιο του ανταγωνισμού στην Ευρώπη και την Αμερική»

Σεμινάρια

Παρακολούθηση μαθημάτων και σεμιναρίου «εγκληματολογίας» και εκπόνηση εργασίας με τίτλο «Η βία κατά των γυναικών. Νομική προστασία των κακοποιημένων γυναικών».

Παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο του χειμερινού εξαμήνου, κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 2003, με τον τίτλο:

  • «Διασυνοριακές διαφορές ανάμεσα στη Burkina Faso και στο Mali»
  • «Franchise - branding, οι νεωτερισμοί της αγοράς του 21ου αιώνα»
  • «Δημοκρατία - Ελευθερία - Ασφάλεια»
  • «Σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων του Ανθρώπου & διεθνής ευθύνη»

Συμμετοχή και δράση στο μη κυβερνητικό πρόγραμμα « Children’s Forum » για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, υπό την εποπτεία της ελληνικής Πρεσβείας και χρηματοδοτούμενο από την ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρακολούθηση του 1ου Forum με τον τίτλο «Generics», αναφορικά με την καταχώρηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για φαρμακευτικά προϊόντα.

Συμμετοχή στην ομάδα σύνταξης γνωμοδότησης σχετικά με τον οφειλόμενο φόρο για την προστασία των τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων.

Παρακολούθηση του συνεδρίου της 1ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης Πνευματικής Ιδιοκτησίας, στις 7 Μαρτίου 2008, διοργανωθέν από το Δικηγορικό Σύλλογο της Μασσαλίας.

Συμμετοχή στον ετήσιο διαγωνισμό διαιτησίας, εμπορικού δικαίου και δικαίου των συμβάσεων (ASPARTAM) διοργανωμένο από το Πανεπιστήμιο του Montpellier 1, με τη συμμετοχή πολυάριθμων γαλλικών Πανεπιστημίων.

Γλώσσες

Ελληνικά

Γαλλικά

Αγγλικά

Γερμανικά

ΝΕΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ