Κωνσταντίνα Γ. Πήλιουρα


photo

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Όνομα: Κωνσταντίνα
  • Επώνυμο: Πήλιουρα
  • Ιδιότητα: Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, Μ.Δ. Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου
  • Τηλ.: 2107248839
  • Κιν.: 6941553872
  • e-mail: va@valaw.gr
Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, Μ.Δ. Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου

 

Εκπαίδευση
LL.M Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου
Πτυχίο Νομικής – Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: “Punitive Damages και Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο”

Ειδίκευση
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο, Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Αστικό Δίκαιο.

Γλώσσες 

Αγγλικά

Γαλλικά

Πανεπιστημιακές εργασίες
"Οι συμβάσεις καταναλωτών και η ιδιωτικού διεθνούς δικαίου ρύθμισή τους στο πεδίο του κοινοτικού δικαίου", 2011
“Ελληνικό Δίκαιο Ιθαγένειας”, 2012
“Αποκλειστική Διεθνής Δωσιδικία κατά τον Κανονισμό 44/2001 (EK) – Υπόθεση Αποστολίδη”, 2012
“Η κατάσταση ανάγκης στη νομολογία του ICSID”, 2012

Σεμινάρια

3ο Νομικό Συνέδριο της Ε.Α.Ν.Δ.Α. με θέμα  «Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών. Διαμεσολάβηση-Διαιτησία και λοιπές προοπτικές.», Ναύπλιο 2013.
30ο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων με θέμα «Διεθνολογικές Επικαιρότητες και Ελλάδα - Δίκαιο Θάλασσας και Δικαστικές ασυλίες σε κίνηση», Υπουργείο Εξωτερικών και Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 2012.
Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων με θέμα «Το νέο εταιρικό δίκαιο της μικρομεσαίας επιχείρησης (Ν. 4072/2012)», Λάρισα 2012.
Σεμινάριο Εισαγωγής Δικηγόρων στο θεσμό της Διαμεσολάβησης - Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 2012.

ΝΕΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ