Η άμυνα του εναγομένου που κατηγορείται για προσβολή εφεύρεσης

Στην υπόθεση που έκρινε η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών το νομικό ζήτημα εστιάστηκε στην άμυνα του εναγομένου που κατηγορείται με την προσβολή δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Στις υποθέσεις προσβολής εφευρετικών δικαιωμάτων δύο εκ των ισχυρισμών που μπορεί να προτείνει ο τρίτος που αντιμετωπίζει τις κατηγορίες του εφευρέτη περί προσβολής είναι:
α) πως ο τρίτος δεν χρησιμοποιεί την μέθοδο του εφευρέτη αλλά δική του ή άλλη τελείως διαφορετική μέθοδο και συνεπώς δεν προκύπτει προσβολή εφευρετικών δικαιωμάτων.
β) πως ο τεχνικός κανόνας που περιγράφει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας  κατοχυρώθηκε με δίπλωμα παρά τις διατυπώσεις και προϋποθέσεις του νόμου και ως εκ τούτου το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι άκυρο, σύμφωνα με το άρθρο 15 Ν. 1733/1987.

Και οι δύο παραπάνω ισχυρισμοί προτάθηκαν στην παραπάνω υπόθεση από τον τρίτο και άμεσα ο πρώτος έγινε δεκτός από το δικαστήριο, ενώ έμμεσα, εκ της αιτιολόγησης της αποφάσεως, έγινε δεκτός και ο δεύτερος ισχυρισμός του τρίτου. Με αυτόν τον τρόπο αντιμετώπισε με επιτυχία την κατηγορία αντιγραφής της εφεύρεσης του δικαιούχου ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Για περισσότερα ζητήματα σχετικά με την προστασία εφεύρεσης κάντε κλικ εδώ και εδώ

Για ζητήματα αποζημίωσης κάντε κλικ εδώ και εδώ

Για ζητήματα ακυρότητας ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας κάντε κλικ εδώ

Για περισσότερα ζητήματα σχετικά με την άμυνα του εναγομένου που κατηγορείται για αντιγραφή εφεύρεσης κάντε κλικ εδώ

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button