Επικαιρότητα

Παραγραφή της αξιώσης προς έκπτωση παρακρατηθέντος φόρου

Η αξιώση προς έκπτωση παρακρατηθέντος φόρου υπόκειται σε πεντατή παραγραφή, η οποία αρχίζει απο το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε και είναι δυνατή η δικαστική της επιδιώξη, δηλαδή από το τέλος του οικονομικού έτους, μέσα...

Τα ασφαλιστικά μέτρα είναι πάντοτε προσωρινά και δεν πρέπει να προκαλούν μόνιμες καταστάσεις

Τα ασφαλιστικά μέτρα έχουν προσωρινό χαρακτήρα και εκ του νόμου δεν επιτρέπεται να προκαλέσουν την ικανοποίηση του τελικώς προστατευτέου δικαιώματος. Διαφορετικά η αίτηση ασφαλιστικών απορρίπτεται.

Αποκλεισμός εταίρου από λήψη απόφασης της εταιρείας όταν αυτή τον αφορά – το παράδειγμα της ΕΠΕ

Σε μια εταιρεία μπορεί να πρέπει να ληφθεί μία απόφαση (π.χ. σύμβαση ή έγερση αγωγής) και αυτή η απόφαση να αφορά κάποιον εταίρο της εταιρείας. Υπάρχουν αρκετές διατάξεις στο δίκαιο (ΑΚ 66, Ν. 4548/2018 άρθρα 99επ. κλπ) που...

Επίκληση ιδιαιτέρου εννόμου συμφέροντος για την συνέχιση της δίκης στον ΚΔΔ/μίας, κατ’ άρ. 32 Π.Δ 18/1989

ΣτΕ 626/2022 Η αυτόματη κατάργηση της δίκης με μόνη αφορμή το τυπικό γεγονός της παύσης ισχύος της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης για το μέλλον, μολονότι αυτή ενδέχεται να καταλείπει βλαπτικές διοικητικής φύσεως συνέπειες για τον προσφεύγοντα διάδικο, θα ισοδυναμούσε...

Γίνεται έφεση κατά απόφασης ασφαλιστικών μέτρων;

Το άρθρο 699 ΚπολΔ απαγορεύει την έφεση κατά απόφασης ασφαλιστικών μέτρων. Η πρώτη και στενή ερμηνεία είναι ότι ποτέ δεν επιτρέπεται έφεση κατά ασφαλιστικών μέτρων.

Πτώχευση και αδυναμία πληρωμών – προϋποθέσεις και πότε υπάρχει πράγματι αδυναμία πληρωμών

O νόμος πλέον έχει αλλάξει (Ν. 4738/2020) και θεωρείται ότι εισάγει ευκολότερη αποδοχή της αίτησης πτώχευσης, ειδικά σε σχέση με την αποδοχή απο το δικαστήριο της προϋπόθεσηςτης μόνιμης και γενικής αδυναμίας πληρωμών.
1 2 3 4 5 21

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button