Δίκαιο Δημόσιων Υπαλλήλων

Οπωσδήποτε σε κάθε υπάλληλο, που διορίζεται σε κάποια υπηρεσία του Δημοσίου του ανατίθενται ορισμένες αρμοδιότητες και αναλαμβάνει ορισμένα καθήκοντα, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας στην οποία έχει διορισθεί.

Οπωσδήποτε απολαμβάνει και ορισμένων δικαιωμάτων. Αφ’ ης στιγμής συμμετέχει κάποιος σε έναν διαγωνισμό ώστε να καταλάβει θέση δημοσίου υπαλλήλου έως και την αποχώρησή του από την θέση του ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποικίλα ζητήματα που μπορεί να αφορούν λ.χ. στον διορισμό του, την εν γένει υπηρεσιακή του κατάσταση, τις υπηρεσιακές του μεταβολές καθώς και την πειθαρχική διαδικασία την οποία θα κληθεί ενδεχομένως να αντιμετωπίσει.

Το δικηγορικό μας γραφείο με την πολυετή εμπειρία, που διαθέτει, παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε κάθε στάδιο, κατά το οποίο ο δημόσιος υπάλληλος αντιμετωπίζει ζητήματα με την υπηρεσία του και ειδικότερα σε θέματα σχετικά που σχετίζονται με:

  • Τον διορισμό, τις υπηρεσιακές μεταβολές (τοποθέτηση, μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση και μετάταξη), προαγωγή.
  • Τα πειθαρχικά παραπτώματα, την πειθαρχική δίωξη και τις πειθαρχικές ποινές των δημοσίων υπαλλήλων, όπως λ.χ. διαθεσιμότητα, αργία κοκ (έρευνα πειθαρχικού φακέλου, έννομη προστασία προς ακύρωση ή τροποποίηση των πειθαρχικών ποινών).

Για Επικοινωνία μαζί μας

Καλέστε μας στα τηλέφωνα 210-7248839 ή 697-4067853.

ven@valaw.gr
alex@valaw.gr
x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button