Πτωχευτικό Δίκαιο-Δίκαιο Εξυγίανσης

Ο έμπορος ή μια εμπορική εταιρεία αναλαμβάνουν πλήθος υποχρεώσεων και κινδύνων. Η αδυναμία του εμπόρου ή της εταιρείας να ανταπεξέλθει στις οικονομικές υποχρεώσεις της ρυθμίζεται από το πτωχευτικό δίκαιο. Πρέπει να σημειωθεί ότι το ελληνικό δίκαιο προβλέπει την υποχρέωση του εμπόρου να κινήσει τις διαδικασίες πτώχευσης, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Άλλωστε, οι διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου δεν οδηγούν πάντα στο εμπορικό «τέλος». Αντιθέτως, το ίδιο το πτωχευτικό δίκαιο προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες, εντός των οποίων η επιχείρηση μπορεί να εξυγιανθεί και να αναδιαρθρώσει τα χρέη της έναντι προμηθευτών και δανειστών/πιστωτών.

Μέσω του πτωχευτικού δικαίου ρυθμίζεται και η εξυγίανση της επιχείρησης και η έξοδός της από την οικονομική αδυναμία. Αυτό μπορεί να συμβεί τόσο μέσω της διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης (άρθρο 99), όσο και μέσω της διαδικασίας αναδιάρθρωσης. Μέσω των διαδικασιών αυτών μπορεί η επιχείρηση να εξέλθει των επιχειρηματικών προβλημάτων της συμφωνώντας με τους δανειστές της.

Το δικηγορικό μας γραφείο σε συνεργασία με ορκωτούς ελεγκτές και οικονομικούς συμβούλους διεθνούς και αναγνωρισμένου κύρους, παρέχει τη δυνατότητα αποτελεσματικής εξόδου από την οικονομική κρίση.

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε:

  • Διαδικασία συνδιαλλαγής (εξυγίανσης) των άρθρων 99επ. Ν. 3588/2007
  • Αίτηση και διαδικασία πτώχευσης εμπόρου ή εμπορικής εταιρείας
  • Αναδιοργάνωση επιχείρησης
  • Αναγγελία απαιτήσεων δανειστών εμπόρου
  • Ακυρότητα πράξεων εμπόρου
  • Πτωχευτική απαλλοτρίωση ή διεκδίκηση

Για το ζήτημα της προστασίας προμηθευτών, εργαζομένων και δανειστών όταν μια εταιρεία μπει στο άρθρο 99 κάντε κλικ εδώ.

Για το ζήτημα της ένταξης στο άρθρο 99 και της διάσωσης μιας επιχείρησης κάντε κλικ εδώ.

Για το ζήτημα της εξυγιανσης μιας επιχείρησης κατά το άρθρο 99 κάντε κλικ εδώ.

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button