Βιομηχανική Ιδιοκτησία – Πνευματική Ιδιοκτησία

Κάθε πρόσωπο που έχει μία ιδέα και θέλει να την προστατεύσει αλλά και να την εκμεταλλευθεί μπορεί να την κατοχυρώσει αλλά και να απαγορεύσει σε άλλα πρόσωπα να την αντιγράφουν. Το ίδιο ισχύει και για τις ονομασίες και τις ενδείξεις που χρησιμοποιεί στην επιχείρησή του (ταμπέλες) ή και στα προϊόντα/υπηρεσίες του. Ομοίως κάθε επιχείρηση θέλει να προστατέψει τα προϊόντα της (ή υπηρεσίες) από ανταγωνιστές αλλά και να απαγορεύσει την απόσπαση της πελατείας της από άλλες επιχειρήσεις.

Το Δίκαιο των Άυλων Αγαθών (Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας) προστατεύει τα νέα προϊόντα, τη τεχνογνωσία, το εμπορικό σήμα, τις ευρεσιτεχνίες, τις εφευρέσεις καθώς και τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα. Επιπλέον περιλαμβάνει κανόνες προστασίας άυλων αγαθών, εκείνων δηλαδή των περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν διαθέτουν συγκεκριμένη υλική μορφή αλλά έχουν σημαντική περιουσιακή αξία.

Στον παραπάνω κλάδο δικαίου περί άυλων αγαθών ανήκει και το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας το οποίο ρυθμίζει τους κανόνες περί προστασίας των αγαθών της ανθρώπινης διανόησης. Σε αυτό περιλαμβάνονται τα δικαιώματα που απορρέουν από τα έργα ως πνευματικά δημιουργήματα λόγου, τέχνης ή της επιστήμης, (π.χ. έργα λογοτεχνίας και τέχνης, θέατρο, φωτογραφία, ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική, βάσεις δεδομένων ή λογισμικό Η/Υ).

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει υποθέσεις σχετικά με:

 • Νομική κάλυψη σε υποθέσεις προσβολής και αντιγραφής προϊόντων
 • Νομική κάλυψη σε περιπτώσεις αθέμιτου ανταγωνισμού και απόσπασης πελατείας
 • Νομική κάλυψη σε υποθέσεις αθέμιτης απόσπασης εργαζομένων
 • Αίτηση έκδοσης/χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας/εφεύρεσης
 • Αίτηση έκδοσης/χορήγησης πιστοποιητικού βιομηχανικής χρησιμότητας
 • Αίτηση έκδοσης/χορήγησης πιστοποιητικού βιομηχανικών σχεδίων
 • Αίτηση κατοχύρωσης/χορήγησης δικαιώματος σε σήμα
 • Κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Κατάρτιση συμβάσεων παραχώρησης άδειας χρήσης (license agreements)
 • Κατάρτιση συμβάσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων
 • Προστασία από παραβάσεις των παραπάνω συμβάσεων
 • Προστασία δικαιωμάτων εφεύρεσης
 • Προστασία πνευματικού έργου
 • Προστασία δικαιώματος σε σήμα
 • Μεταβίβαση και προστασία τεχνογνωσίας (know – how)
 • Ακύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή σημάτων

Στην ιστοσελίδα μας ήδη υπάρχουν δημοσιεύσεις π.χ. για την προστασία εφεύρεσης (κάντε κλικ εδώ και εδώ), για ζητήματα αποζημίωσης (κάντε κλικ εδώ και εδώ), για ζητήματα ακυρότητας ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας (κάντε κλικ εδώ), για αντιγραφή εφεύρεσης (κάντε κλικ εδώ) κλπ.

Για Επικοινωνία μαζί μας

Καλέστε μας στα τηλέφωνα 210-7248839 ή 697-4067853.

ven@valaw.gr
alex@valaw.gr
x

  Φόρμα Ενδιαφέροντος

  Call Now Button